GAZ


Body Model Produced KW HP CCM
GAZ VOLGA (3102) 2.3 D 1985-10 - 1993-01 51 69 2304
VOLGA (3102) 2.4 1970-01 - 1987-01 71 97 2445
GAZELLE Box 2.4 2003-01 - 2013-03 66 90 2445
GAZ SADKO 3308 1997-01 - ... 92 125 4750
GAZ SADKO 3309 1997-01 - ... 92 125 4750
Bus GAZ GAZELLE Bus 2.3 1993-10 - 2001-08 96 131 2287
Bus GAZ GAZELLE Bus 2.4 D 1993-10 - 2001-08 67 91 2446
Estate GAZ VOLGA Estate (3102) 2.1 D 1972-02 - 1985-09 45 61 2112
Estate GAZ VOLGA Estate (3102) 2.3 D 1985-10 - 1993-01 51 69 2304
GAZ VALDAJ 3.8 D 2010-09 - ... 104 141 3760
GAZ GAZON 53 1964-01 - ... 115 156 4254
Box GAZ GAZELLE Box 2.4 1993-10 - 2001-08 66 90 2445
Box GAZ GAZELLE Box 2.4 D 1993-10 - 2001-08 67 91 2446
Platform GAZ GAZELLE Platform/Chassis 2.4 1993-10 - 2001-08 66 90 2445
Platform GAZ GAZELLE Platform/Chassis 2.4 D 1993-10 - 2001-08 67 91 2446
GAZ VOLGA (3102) 2.4 1972-02 - 1993-01 67 91 2445
GAZ VOLGA (3102) 2.4 1972-02 - 1993-01 77 105 2445
GAZ VOLGA (3102) 2.1 D 1972-02 - 1985-09 45 61 2112
Estate GAZ VOLGA Estate (3102) 2.4 1972-02 - 1993-01 67 91 2445
Estate GAZ VOLGA Estate (3102) 2.4 1972-02 - 1993-01 77 105 2445